نویسنده = سیدحسین شرف الدین
طراحی الگوی تصویرپردازی مبتنی بر آیات و روایات از مهدویت

دوره 15، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 115-131

احمد سیاح؛ حسن زارعی متین؛ سید محمد حسین هاشمیان؛ سیدحسین شرف الدین


اسلام‌هراسی در رسانه‌های تصویری غرب

دوره 13، شماره 1(پیاپی40)، خرداد 1397، صفحه 51-66

عباس عیسی زاده؛ سیدحسین شرف الدین