نویسنده = سید علی رحمان زاده
شناسایی و تبیین عوامل تأثیرگذار بر توسعه بازاریابی اجتماعی در سازمان صدا و سیمای ایران (رویکرد کیفی)

دوره 17، شماره 3، آبان 1401، صفحه 105-117

10.30495/mediastudies.2023.67054.1455

مهدی علی شریفی؛ نوروز هاشم زهی؛ سید علی رحمان زاده؛ سید وحید عقیلی


مقایسه گفتمان فرهنگی حاکم بر سینمای دهه قبل و پس از انقلاب اسلامی ایران

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 99-114

10.30495/mediastudies.2022.67297.1459

سید علی رحمان زاده؛ فرشته مجیدی؛ حسن خجسته باقرزاده؛ سید محمود نجاتی حسینی،


مروری بر چالش های اجتماعی-اقتصادی پیاده سازی اینترنت اشیا

دوره 16، شماره 3، آبان 1400، صفحه 49-64

10.30495/mediastudies.2022.63772.1415

بابک گلدوزیان؛ محمد سلطانی فر؛ سید علی رحمان زاده؛ سروش فتحی؛ سارا محمدپور