کلیدواژه‌ها = ارتباط
بررسی نقاط ضعف تبلیغات

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1391، صفحه 21-30

عبدالرضا شاه محمدی؛ محمد حسینی


رسانه و مخاطب در سپهر مدرنسیم و پست مدرنیسم

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، اردیبهشت 1389، صفحه 119-140

نسیم مجیدی قهرودی؛ محبوبه احمدی؛ غلامحسین احمدی؛ ناهید شریفی