کلیدواژه‌ها = رسانه
شاخص‌های کارآمدی خبرگزاری‌ داخلی (مطالعه موردی؛ ایرنا، ایسنا و ایلنا)

دوره 18، شماره 3، آبان 1402، صفحه 21-37

10.30495/mediastudies.2023.68117.1499

رضا شکرگزار؛ محمد جواد رضائیان؛ اکبر نصرالهی


واکاوی ابعاد رسانه‌ای آیین‌های مذهبی (مطالعه موردی: راهپیمایی اربعین)

دوره 17، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 89-107

10.30495/mediastudies.2022.67150.1456

سید محمد طباطبائی؛ محمد رضا رسولی؛ سید وحید عقیلی؛ نسیم مجیدی قهرودی


رویکرد کیفی مدل اثربخشی جایگذاری برند ورزشی در رسانه

دوره 15، شماره 3، آبان 1399، صفحه 89-103

مهرشاد نسیمی؛ نصراله محمدی؛ محمد علی نسیمی؛ سعید امیرنژاد


طراحی الگوی تصویرپردازی مبتنی بر آیات و روایات از مهدویت

دوره 15، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 115-131

احمد سیاح؛ حسن زارعی متین؛ سید محمد حسین هاشمیان؛ سیدحسین شرف الدین


بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه

دوره 15، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 111-124

آیدین سلام زاده؛ مهدی تاج پور؛ الهه حسینی


احکام رسانه از منظر فقه شیعه

دوره 14، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 7-21

محمد رسول آهنگران؛ سید محمد مهدی محقق


الگوی نظارت شرعی بر تبلیغات رسانه ها

دوره 13، شماره 4(پیاپی43)، اسفند 1397، صفحه 91-108

رضا راضی؛ افسانه مظفری؛ علی اکبر فرهنگی


تبلیغات بر بدنه محصولات، رسانه ای همگرا

دوره 13، شماره 2(پیاپی41)، شهریور 1397، صفحه 115-128

ماریه قزل سفلی؛ علی مروتی شریف آبادی


بررسی و ارزیابی نقش رسانه ها بر توسعه گردشگری شهری با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر

دوره 13، شماره 1(پیاپی40)، خرداد 1397، صفحه 21-38

ابراهیم علی پور؛ محمد حسن یزدانی؛ احد بیوته؛ امیر حسام دشتی


نقش رسانۀ ملی در تغییر فرهنگ کارآفرینی در ایران امروز

دوره 12، شماره 1(پیاپی36,37)، آذر 1396، صفحه 7-20

علی اصغر رحمتی؛ علی اکبر فرهنگی


بررسی واکاوی مسئولیت‌های اجتماعی رسانه

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، آذر 1396، صفحه 55-66

غلامحسین بیابانی


موضع‌گیری رویترز، بلومبرگ و فاینانشیال ‌تایمز در مورد صنعت نفت ایران در دوره پس از تحریم

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، آذر 1396، صفحه 67-82

پویا نعمت الهی؛ بهروز کاوه ئی؛ علیرضا سلطانی


نقش رسانه‌ها در افزایش مشارکت مردمی‌در مدیریت شهری (مطالعه موردی: منطقه 4 شهر تهران)

دوره 12، شماره 1(پیاپی36,37)، آذر 1396، صفحه 77-89

حسین مجتبی زاده خاقانی؛ مجتبی رحمتی؛ لطیفه گودرزی


بررسی و واکاوی مسئولیت های اجتماعی رسانه

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، آذر 1396، صفحه 55-66

غلامحسین بیابانی


موضع گیری رویترز، بلومبرگ و فاینانشیال تایمز در مورد صنعت نفت ایران در دوره‌ی پس از تحریم

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، آذر 1396، صفحه 67-82

پویا نعمت الهی؛ علیرضا سلطانی؛ بهروز کاوه ئی