کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
مقایسه عوامل مؤثر برنگرش دانش‌آموزان در ورود باستان‌شناسی به محتوای درسی مدارس هوشمند و عادی شهر خرم‌آباد

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، بهمن 1393، صفحه 9-26

کریم حاجی زاده؛ مهتاب اسلامی نسب؛ مهتاب دادخواه؛ مریم شاداب فر


بررسی مشکلات، موانع و راهکارهایی در جهت ایجاد و بهبود روابط عمومی الکترونیک

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، اردیبهشت 1393، صفحه 187-208

محمد رضا حقیقی؛ محمد سلطانی فر


بررسی موانع موجود در عدم تحقق تحول در جامعه اطلاعاتی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1390، صفحه 191-222

حسن گیوریان