کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
بازتاب سبک زندگی دینی در سریال‌های خانوادگی ماه رمضان (مطالعه موردی: شبکه‌های 1، 2 و 3)

دوره 18، شماره 3، آبان 1402، صفحه 69-86

10.30495/mediastudies.2023.70464.1493

علی محمد موحدی متین؛ سید محمد دادگران؛ محمد رضا رسولی


تبیین ارتباط میان اقناع رسانه ای شبکه های اجتماعی و سبک زندگی – مورد کاوی تلگرام

دوره 14، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 113-129

علیرضا آل قیس؛ سیدمحمد دادگران؛ محمد رضا رسولی


تحلیل تماتیک سبک زندگی در بازی رایانه‌ای سیمز

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، اردیبهشت 1394، صفحه 111-126

بهروز مینایی؛ محمدعلی سید حسینی


بررسی تاثیر تماشای سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی بانوان دانشجو

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، مهر 1390، صفحه 9-24

سیدعلی رحمانزاده؛ زهره طهماسبی