کلیدواژه‌ها = اینترنت
فضای مجازی و زبان فارسی: غیرمعیارهای نوشتاری در شبکه ی اجتماعی تلگرام

دوره 12، شماره 3(پیاپی39)، اسفند 1396، صفحه 65-82

مسیحه هدایت مفیدی؛ عطیه کامیابی گل؛ علی علیزاده


بررسی تاثیر فناوری‌های نوین ارتباطی بر جوانان (اینترنت)

دوره 10، شماره 2(پیاپی 29)، مرداد 1394، صفحه 63-74

آمنه بختیاری


نقش و جایگاه شبکه‌های اجتماعی در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، آبان 1393، صفحه 29-40

مژگان لطیفی مهر؛ بی بی السادات میراسماعیلی؛ حمیدرضا حسینی دانا


تأثیر اینترنت بر هویت ملی در ایران

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، آبان 1393، صفحه 41-52

عزیزالله تاجیک اسماعیلی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ محمد جواد محراب بیگی


پدیده‌های جدید فضای مجازی در ایران از دیدگاه کارشناسان ارتباطات

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، آبان 1393، صفحه 53-68

مریم درستانی؛ مهدی روحانی


بررسی اسناد یونسکو در رابطه با جامعه اطلاعاتی (wsis) و آزادی اطلاعات

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، دی 1392، صفحه 9-22

بی بی سادات میراسماعیلی؛ فائزه سادات مالکی


بررسی نقش اینترنت بر ارزش های خانواده (مورد مطالعه: جوانان منطقه 15 تهران)

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، دی 1392، صفحه 59-72

روح الله احمد زاده کرمانی؛ طیبه قاسمی


نقش اینترنت در توسعه سیاسی

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، بهمن 1391، صفحه 9-17

سید وحید عقیلی؛ علی جعفری


بررسی هنجارهای اخلاقی در فضازی مجازی(اینترنت)

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، بهمن 1391، صفحه 53-61

آمنه بختیاری


حق مولف در دنیای الکترونیک

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، دی 1390، صفحه 41-62

محمد سلطانی فر؛ فرحناز مصطفوی


مدل مفهومی استفاده از فضای اینترنت توسط مخاطبان

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1390، صفحه 201-223

شهناز هاشمی؛ فیروز دیندار فرکوش؛ لیلا احمدی مرویلی


چالش‌های تعامل اجتماعی زنان ایرانی در فضای مجازی (از دید زنان فعال در فضای مجازی)

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، اردیبهشت 1389، صفحه 95-118

امیرمسعود امیر مظاهری؛ اعظم ایرانشاهی