کلیدواژه‌ها = تلویزیون
بازتاب سبک زندگی دینی در سریال‌های خانوادگی ماه رمضان (مطالعه موردی: شبکه‌های 1، 2 و 3)

دوره 18، شماره 3، آبان 1402، صفحه 69-86

10.30495/mediastudies.2023.70464.1493

علی محمد موحدی متین؛ سید محمد دادگران؛ محمد رضا رسولی


مقایسه میزان توجه به اخبار کانال‌های مختلف تلویزیون در مخاطبان جوان: نقش جنس و میزان پیگیری

دوره 17، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 21-35

10.30495/mediastudies.2022.55999.1330

شهلا پاکدامن؛ صدیقه السادات میرزایی؛ روح الله منصوری سپهر


نقش برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران در کاهش فقر انسانی

دوره 15، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 93-111

میثم سام بند؛ علی اکبر فرهنگی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ محمدرضا قائدی


بررسی نقش برنامه‌های تلویزیونی بر توسعه سلامت جامعه

دوره 11، شماره 2(پیاپی34,35)، اسفند 1395، صفحه 91-106

افسانه مظفری؛ علی مهرگان


چند صفحه نمایشی شدن مصرف رسانه‌ای و استراتژی‌های پیش رو

دوره 11، شماره 1(پیاپی32,33)، شهریور 1395، صفحه 59-69

امید جهانشاهی؛ وحید آقامحسنی


مدیریت نهادی سازی از طریق تلویزیون

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، دی 1392، صفحه 137-152

رضا نجف بیگی؛ آرین قلی پور؛ علی اکبر فرهنگی؛ جاوید ایمانی


الگوی برنامه ریزی برای برنامه سازی موفق در تلویزیون

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، آبان 1392، صفحه 67-75

جاوید ایمانی؛ رضا نجف بیگی،؛ آرین قلی پور


عوامل اجتماعی مؤثر در تأثیرپذیری کودکان از تلویزیون

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، مهر 1391، صفحه 83-96

سارا محمدپور؛ محسن نایبی


نقش تلویزیون در توسعه جامعه مدنی

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، مهر 1390، صفحه 25-40

لیلا طاعتی؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ کبری گلستانی


سنجش میزان توجه مردم شهر مشهد به تبلیغات بازرگانی پخش شده از سیمای محلی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1390، صفحه 225-239

عبدالرضا شاه محمدی؛ نسرین احمدی اسکویی