کلیدواژه‌ها = ارتباطات
واکاوی ابعاد رسانه‌ای آیین‌های مذهبی (مطالعه موردی: راهپیمایی اربعین)

دوره 17، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 89-107

10.30495/mediastudies.2022.67150.1456

سید محمد طباطبائی؛ محمد رضا رسولی؛ سید وحید عقیلی؛ نسیم مجیدی قهرودی


بررسی میزان تأثیر فیس‌بوک بر بیداری اسلامی و جنبش مردم مصر

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، بهمن 1393، صفحه 37-54

روح الله احمدزاده کرمانی؛ امیرمسعود سیدآقایی


بررسی رابطه میزان استفاده تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و سواد رسانه‌ای

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، آبان 1393، صفحه 19-28

الهام سادات بلبلی؛ سروناز تربتی


تأثیر فضای مجازی بر تحولات ارتباطات سیاسی

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، آبان 1393، صفحه 111-118

اکبر نصراللهی؛ محمدرضا حقیقی؛ فرزانه شریفی


تأملی بر تفوق مفهومی « نبأ » بر « خبر » در قرآن کریم

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، اردیبهشت 1393، صفحه 65-75

حسین صدری نیا


نقش اینترنت در توسعه سیاسی

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، بهمن 1391، صفحه 9-17

سید وحید عقیلی؛ علی جعفری


ارتباط از نگاه مولوی – خودشناسی حلقه گمشده ارتباطات

دوره 6، شماره 1(پیاپی 12)، فروردین 1390، صفحه 9-26

زینب محمودیان؛ علی اکبر فرهنگی؛ سید وحید عقیلی