کلیدواژه‌ها = رسانه های جمعی
نقش رسانه های جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی

دوره 14، شماره 3، آذر 1398، صفحه 41-55

محمد حسین میرسلیمانی؛ ادریس قادرپور؛ مسعود نادریان؛ سعید یاری


نقش رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی و پیشگیری از ایدز در بین دانشجویان

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، مرداد 1392، صفحه 123-136

نادر صادقی لواسانی نیا؛ هما صدقی جلال؛ خدابخش احمدی


نقش رسانه های جمعی در کنترل فساد اداری

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1391، صفحه 141-148

حسن گیوریان


بررسی تأثیر رسانه بر سرمایه اجتماعی

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1391، صفحه 37-44

حسن گیوریان


چگونگی تاثیرگذاری برنامه های رسانه ای، برمیزان نوسازی شهری ( از دیدگاه شهرندان تهرانی )

دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، دی 1389، صفحه 133-153

محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری؛ نصیبه رستگارپور