کلیدواژه‌ها = شبکه های اجتماعی
بررسی موانع توسعه گردشگری در حوزه فضای مجازی

دوره 17، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 93-105

10.30495/mediastudies.2023.70507.1494

علیرضا بای؛ علی گرانمایه پور؛ اکبر نصرالهی کاسمانی؛ طهمورث شیری


رعایت اخلاق حرفه ای در تلگرام خبری ( انتخابات ریاست جمهوری 1396 )

دوره 15، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 21-36

ناهید خوشنویس؛ طهمورث شیری


نقش حقوق مالکیت معنوی در شبکه های اجتماعی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 35-46

خدیجه ططری؛ جهانگیر بخشی


مهارت های شناختی تفکر انتقادی در کاربران شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه شبکه اجتماعی تلگرام)

دوره 13، شماره 1(پیاپی40)، خرداد 1397، صفحه 67-85

سیدنصرت اله نعمتی فر؛ سید علی محمد رضوی


سواد رسانه ای و آگاهی از آسیب های شبکه های اجتماعی

دوره 12، شماره 3(پیاپی39)، اسفند 1396، صفحه 25-35

حسن مقدس زاده؛ هاجر صفاهیه


بررسی مقایسه ای کارکردهای ارتباطی و اقتصادی شبکه های اجتماعی فیس بوک و کلوب

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، مرداد 1393، صفحه 63-74

سارا محمدپور؛ فاطمه تاجیک


نگاه جامعه شناختی به گروه های اجتماعی مجازی

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، بهمن 1391، صفحه 151-164

حسن سبیلان اردستانی


بررسی ساختارشبکه های اجتماعی فلیکسترو فتکی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1391، صفحه 107-116

بهاره بخشی؛ مریم طاهریان؛ عارف واحد ناوان