کلیدواژه‌ها = مطبوعات
بررسی واکاوی مسئولیت‌های اجتماعی رسانه

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، آذر 1396، صفحه 55-66

غلامحسین بیابانی


نقش مطبوعات در ترویج فرهنگ کارآفرینی

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، آبان 1392، صفحه 9-26

حمیدرضا حسینی دانا؛ بی بی سادات میراسماعیلی؛ امین بلندهمت


مدیریت و سازماندهی در مطبوعات ایران

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، اردیبهشت 1392، صفحه 37-49

نزهت اکبری


ملاک های بازدارنده خبر در مطبوعات ایران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1390، صفحه 15-139

محمد سلطانی فر؛ مریم مزروعی