کلیدواژه‌ها = جامعه اطلاعاتی
بررسی شیوه‌های بازنمایی قومیت‌های ایرانی در شبکه‌های اجتماعی مجازی

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، بهمن 1393، صفحه 89-106

حمیده گوهری؛ بهاره بخشی؛ سید حمید رضوی


بررسی مشکلات، موانع و راهکارهایی در جهت ایجاد و بهبود روابط عمومی الکترونیک

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، اردیبهشت 1393، صفحه 187-208

محمد رضا حقیقی؛ محمد سلطانی فر


بررسی اسناد یونسکو در رابطه با جامعه اطلاعاتی (wsis) و آزادی اطلاعات

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، دی 1392، صفحه 9-22

بی بی سادات میراسماعیلی؛ فائزه سادات مالکی