کلیدواژه‌ها = دیپلماسی رسانه ای
بررسی دیپلماسی کره جنوبی در استقبال مردم ایران از فرهنگ و کالای این کشور

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، مرداد 1392، صفحه 161-179

سید وحید عقیلی؛ علیرضا قرائتی


تأثیر دیپلماسی رسانه ای بر تبادل فرهنگی کشورها

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، بهمن 1391، صفحه 105-116

عبدالرضا شاه محمدی؛ علیرضا قرائتی


بررسی دیپلماسی رسانه ای ایران در افغانستان پس از سقوط طالبان

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1391، صفحه 131-142

صدیقه ببران؛ هاتف پوررشیدی