کلیدواژه‌ها = مدرنیسم
تاثیر رسانه ای جنبش دانشجویی دهه 60 بر شکل گیری اجلاس انسان و محیط زیست استهکلم 1972

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1391، صفحه 45-52

سید عباس پورهاشمی؛ عارف واحد ناوان؛ نازنین بازغی


رسانه و مخاطب در سپهر مدرنسیم و پست مدرنیسم

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، اردیبهشت 1389، صفحه 119-140

نسیم مجیدی قهرودی؛ محبوبه احمدی؛ غلامحسین احمدی؛ ناهید شریفی