کلیدواژه‌ها = انتخابات
کنش گفتاری اقناعی شبکه اجتماعی اینستاگرام در مشارکت سیاسی کاربران (مورد مطالعه: انتخابات اسفند 1398)

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 7-19

مهدی فرج اللهی؛ لیلا نیرومند؛ نادر صادقی لواسانی


رعایت اخلاق حرفه ای در تلگرام خبری ( انتخابات ریاست جمهوری 1396 )

دوره 15، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 21-36

ناهید خوشنویس؛ طهمورث شیری


نقش کاریکاتور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، مهر 1390، صفحه 95-111

بهاره بخشی