کلیدواژه‌ها = مدارس هوشمند
مقایسه عوامل مؤثر برنگرش دانش‌آموزان در ورود باستان‌شناسی به محتوای درسی مدارس هوشمند و عادی شهر خرم‌آباد

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، بهمن 1393، صفحه 9-26

کریم حاجی زاده؛ مهتاب اسلامی نسب؛ مهتاب دادخواه؛ مریم شاداب فر


بررسی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی والزامات پیاده سازی و توسعه مدارس هوشمند در ایران

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، مرداد 1392، صفحه 149-160

گیتی نیرومند؛ حمید یزدانی؛ مسلم گنجی


جایگاه تکنولوژی های نوین ارتباطی (مدارسهوشمند)در آموزشوپرورش

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، دی 1390، صفحه 103-118

گیتی نیرومند؛ نیره بخت آوری