کلیدواژه‌ها = اخبار
مقایسه میزان توجه به اخبار کانال‌های مختلف تلویزیون در مخاطبان جوان: نقش جنس و میزان پیگیری

دوره 17، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 21-35

10.30495/mediastudies.2022.55999.1330

شهلا پاکدامن؛ صدیقه السادات میرزایی؛ روح الله منصوری سپهر


ارائه راهبردهای پوشش خبری آسیب‌های اجتماعی برای رسانه ملی

دوره 17، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 56-70

10.30495/mediastudies.2022.65190.1432

فاطمه اسماعیلی؛ علی اکبر رزمجو؛ ابراهیم فتحی


منابع کسب خبر اصحاب رسانه و میزان اعتماد به این منابع

دوره 12، شماره 1(پیاپی36,37)، آذر 1396، صفحه 37-50

روح اله احمدزاده کرمانی؛ سمیه داوری کیش باستانی


بررسی میزان و عوامل اعتماد شهروندان جوان تهران به تلویزیون بی بی سی فارسی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1391، صفحه 87-95

سروناز تربتی؛ فضه نصیریان