کلیدواژه‌ها = اقناع
کنش گفتاری اقناعی شبکه اجتماعی اینستاگرام در مشارکت سیاسی کاربران (مورد مطالعه: انتخابات اسفند 1398)

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 7-19

مهدی فرج اللهی؛ لیلا نیرومند؛ نادر صادقی لواسانی


تبیین ارتباط میان اقناع رسانه ای شبکه های اجتماعی و سبک زندگی – مورد کاوی تلگرام

دوره 14، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 113-129

علیرضا آل قیس؛ سیدمحمد دادگران؛ محمد رضا رسولی


بررسی مدلی به منظور ارزیابی کیفیت اصول اخلاقی در ارتباطات اقناعی

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، آبان 1393، صفحه 127-138

نسترن پاشنک؛ مسعود تارانتاش


بررسی دیپلماسی رسانه ای ایران در افغانستان پس از سقوط طالبان

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1391، صفحه 131-142

صدیقه ببران؛ هاتف پوررشیدی