کلیدواژه‌ها = مدیریت
مدیریت نهادی سازی از طریق تلویزیون

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، دی 1392، صفحه 137-152

رضا نجف بیگی؛ آرین قلی پور؛ علی اکبر فرهنگی؛ جاوید ایمانی


بررسی میزان تاثیر سبکهای ارتباطی مدیریت در تعامل میان فردی کارکنان

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، آبان 1392، صفحه 171-181

عبدالرضا شاه محمدی؛ مسعود علی مرادی


مدیریت و سازماندهی در مطبوعات ایران

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، اردیبهشت 1392، صفحه 37-49

نزهت اکبری


بررسی مدیریت سازمانی روزنامه های دنیای اقتصاد و سرمایه

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، بهمن 1391، صفحه 87-104

آنی میرزاخانیان


سیاست‌گذاری رسانه خبری و فجایع

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، اردیبهشت 1389، صفحه 79-94

محمودرضا مرتضوی