کلیدواژه‌ها = بازنمایی
مقایسه گفتمان فرهنگی حاکم بر سینمای دهه قبل و پس از انقلاب اسلامی ایران

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 99-114

10.30495/mediastudies.2022.67297.1459

سید علی رحمان زاده؛ فرشته مجیدی؛ حسن خجسته باقرزاده؛ سید محمود نجاتی حسینی،


تحلیل بازنمایی فرهنگ اقتصادی در سینمای ایران؛ مورد مطالعه: پرفروش ترین فیلم های سال های 86 تا 96

دوره 13، شماره 1(پیاپی40)، خرداد 1397، صفحه 87-116

هادی غیاثی؛ محمدرضا برزویی؛ سجاد رجبی