کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی مجازی
بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر صنعت روزنامه‌نگاری

دوره 16، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 67-86

10.30495/mediastudies.2022.43189.1439

حنانه زینلی؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری


نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویژه برند

دوره 11، شماره 2(پیاپی34,35)، اسفند 1395، صفحه 7-19

بابک فربودنیا؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد سلطانی فر


عوامل موثر بر حضور زنان تهرانی در شبکه‌های اجتماعی مجازی

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، آبان 1393، صفحه 119-126

لیلا نیرومند؛ شایسته ذهابی