کلیدواژه‌ها = فیس‌بوک
بررسی تاثیر تکنولوژی‌های جدید ارتباطی بر مخاطبان نمونه موردی: (شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر)

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، اردیبهشت 1394، صفحه 25-36

محمد سلطانی فر؛ جهانگیر بخشی؛ علیرضا حسنی خلیلی


بررسی میزان تأثیر فیس‌بوک بر بیداری اسلامی و جنبش مردم مصر

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، بهمن 1393، صفحه 37-54

روح الله احمدزاده کرمانی؛ امیرمسعود سیدآقایی


بررسی شیوه‌های بازنمایی قومیت‌های ایرانی در شبکه‌های اجتماعی مجازی

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، بهمن 1393، صفحه 89-106

حمیده گوهری؛ بهاره بخشی؛ سید حمید رضوی