کلیدواژه‌ها = دیپلماسی رسانه‌ای
اثربخشی دیپلماسی رسانه‌ای با رویکرد توسعه گردشگری خارجی

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 69-82

علیرضا قرائتی؛ محمد سلطانی فر


دیپلماسی رسانه‌ای؛ توان نوین استراتژیک کشورها

دوره 10، شماره 2(پیاپی 29)، مرداد 1394، صفحه 113-122

رها خرازی آذر


عملیات روانی و رسانه‌ها

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، اردیبهشت 1389، صفحه 189-206

هما درودی