کلیدواژه‌ها = رسانه های نوین
هویت‌سازی با تکیه بر رسانه‌های نوین

دوره 18، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 7-21

10.30495/mediastudies.2023.71823.1512

فاطمه تقوی رمضانی؛ محمد سلطانی فر؛ حسن درزیان ستمی؛ حمیدرضا حسینی دانا