کلیدواژه‌ها = رسانه‌های اجتماعی
شناسایی و تبیین عوامل تأثیرگذار بر توسعه بازاریابی اجتماعی در سازمان صدا و سیمای ایران (رویکرد کیفی)

دوره 17، شماره 3، آبان 1401، صفحه 105-117

10.30495/mediastudies.2023.67054.1455

مهدی علی شریفی؛ نوروز هاشم زهی؛ سید علی رحمان زاده؛ سید وحید عقیلی


بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر صنعت روزنامه‌نگاری

دوره 16، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 67-86

10.30495/mediastudies.2022.43189.1439

حنانه زینلی؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری


چند صفحه نمایشی شدن مصرف رسانه‌ای و استراتژی‌های پیش رو

دوره 11، شماره 1(پیاپی32,33)، شهریور 1395، صفحه 59-69

امید جهانشاهی؛ وحید آقامحسنی


نقش رسانه‌های اجتماعی در بازاریابی و تأثیر بر ساختار سازمانی

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، اردیبهشت 1394، صفحه 127-143

سید عبدالله سجادی جاغرق؛ علیرضا قرائتی؛ مجید حیدری