کلیدواژه‌ها = تلگرام
رعایت اخلاق حرفه ای در تلگرام خبری ( انتخابات ریاست جمهوری 1396 )

دوره 15، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 21-36

ناهید خوشنویس؛ طهمورث شیری


نقش تلگرام در شکل‌گیری روابط اجتماعی نوجوانان دبیرستانی منطقه 1 و 18 تهران

دوره 11، شماره 1(پیاپی32,33)، شهریور 1395، صفحه 7-16

مژده ابراهیمی؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ علی جعفری