کلیدواژه‌ها = اینستاگرام
اینستاگرام در تجربه زیسته کاربرانش

دوره 16، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 21-34

10.30495/mediastudies.2022.53554.1306

بهزاد کریمی؛ علی دلاور؛ علی اکبر فرهنگی


کنش گفتاری اقناعی شبکه اجتماعی اینستاگرام در مشارکت سیاسی کاربران (مورد مطالعه: انتخابات اسفند 1398)

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 7-19

مهدی فرج اللهی؛ لیلا نیرومند؛ نادر صادقی لواسانی