ارزیابی عناصر ساختاری معماری در انتقال پیام های مذهبی به مخاطب

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، اردیبهشت 1393، صفحه 1-9

ماندانا صنیعی؛ علی دلاور


نقش رسانه ها در تبیین هویت ایرانی

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، اردیبهشت 1389، صفحه 1-16

سید محمد دادگران؛ خدیجه ططری


نقش تلگرام در شکل‌گیری روابط اجتماعی نوجوانان دبیرستانی منطقه 1 و 18 تهران

دوره 11، شماره 1(پیاپی32,33)، شهریور 1395، صفحه 7-16

مژده ابراهیمی؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ علی جعفری


نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویژه برند

دوره 11، شماره 2(پیاپی34,35)، اسفند 1395، صفحه 7-19

بابک فربودنیا؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد سلطانی فر


نقش رسانۀ ملی در تغییر فرهنگ کارآفرینی در ایران امروز

دوره 12، شماره 1(پیاپی36,37)، آذر 1396، صفحه 7-20

علی اصغر رحمتی؛ علی اکبر فرهنگی


اولویت‌بندی راهبردهای مطلوب شبکه آموزش سیما با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 13، شماره 2(پیاپی41)، شهریور 1397، صفحه 7-19

طاهر روشندل اربطانی؛ وحید خاشعی؛ یوسف نوروزگندشمین


بررسی رابطه رسانه های جمعی با بیگانگی اجتماعی(مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه تبریز)

دوره 13، شماره 3(پیاپی42)، آذر 1397، صفحه 7-20

محمدباقر علیزاده اقدم؛ سعید سلطانی بهرام؛ فیروزه علیزاده؛ سهیلا بابایی آذر


نوآوری در برندسازی روزنامه‌ها و ارزش‌آفرینی مطلوب در کشور

دوره 13، شماره 4(پیاپی43)، اسفند 1397، صفحه 7-18

حسن کربلایی حاجی اوغلی؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد سلطانی فر؛ علی دلاور؛ علی گرانمایه پور


ارائه الگو در استفاده از رسم الخط فارسی در طراحی رابط کاربری بازی های موبایلی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 7-21

بهروز مینایی؛ الهام آذربرزین؛ پریسا علیخانی


احکام رسانه از منظر فقه شیعه

دوره 14، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 7-21

محمد رسول آهنگران؛ سید محمد مهدی محقق


راهکارهای افزایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان

دوره 14، شماره 3، آذر 1398، صفحه 7-22

جهاندار امیری؛ اردشیر زابلی زاده؛ سجاد کرمی نومیوندی


بررسی ابعاد بروز و ظهور پلتفرم کلاب هاوس در ایران

دوره 15، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 7-18

محمدحسن خلعتبری؛ افسانه مظفری


بررسی اسناد یونسکو در رابطه با جامعه اطلاعاتی (wsis) و آزادی اطلاعات

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، دی 1392، صفحه 9-22

بی بی سادات میراسماعیلی؛ فائزه سادات مالکی


نقش مطبوعات در ترویج فرهنگ کارآفرینی

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، آبان 1392، صفحه 9-26

حمیدرضا حسینی دانا؛ بی بی سادات میراسماعیلی؛ امین بلندهمت


نقش رسانه ها برفرهنگ سازی

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، اردیبهشت 1392، صفحه 9-35

حسن گیوریان؛ معصومه ذاکری


نقش اینترنت در توسعه سیاسی

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، بهمن 1391، صفحه 9-17

سید وحید عقیلی؛ علی جعفری


هویت ملی در عصر جهانی شدن

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، مهر 1391، صفحه 9-16

سمیه تاجیک اسماعیلی


لزوم ایجاد نظام اخلاق حرفه ای در تبلیغات بازرگانی

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1391، صفحه 9-22

علی اکبر فرهنگی؛ بیتا شاه منصوری