چالش‌های تعامل اجتماعی زنان ایرانی در فضای مجازی (از دید زنان فعال در فضای مجازی)

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، اردیبهشت 1389، صفحه 95-118

امیرمسعود امیر مظاهری؛ اعظم ایرانشاهی


جایگاه تکنولوژی های نوین ارتباطی (مدارسهوشمند)در آموزشوپرورش

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، دی 1390، صفحه 103-118

گیتی نیرومند؛ نیره بخت آوری


بررسی مقایسه ای کارکردهای ارتباطی و اقتصادی شبکه های اجتماعی فیس بوک و کلوب

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، مرداد 1393، صفحه 63-74

سارا محمدپور؛ فاطمه تاجیک


تحلیل محتوای گفتمان رایج موسیقی سنتی و موسیقی رپ

دوره 10، شماره 3(پیاپی30)، آذر 1394، صفحه 63-69

زهرا اکبری؛ بیتا شاه منصوری؛ بی بی سادات میراسماعیلی


نقش اینترنت بر هویت سیاسی جوانان شهر قزوین

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، اردیبهشت 1394، صفحه 67-78

رنگین‌نگار کرم‌زاده؛ علی علی‌نیا


مهارت های شناختی تفکر انتقادی در کاربران شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه شبکه اجتماعی تلگرام)

دوره 13، شماره 1(پیاپی40)، خرداد 1397، صفحه 67-85

سیدنصرت اله نعمتی فر؛ سید علی محمد رضوی


شفافیت اطلاعاتی، کارویژة اصلی رسانه های جمعی در برابرافکارعمومی (باتاکیدبرهدفمندی یارانه ها)

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1391، صفحه 73-86

فیروز دیندار فرکوش؛ روح الله احمد زاده کرمانی؛ هومن الوندی


بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با توانمندسازی روزنامه نگاران روزنامه‌های سراسری چاپ تهران

دوره 10، شماره 2(پیاپی 29)، مرداد 1394، صفحه 75-88

حسن خجسته باقرزاده؛ امید جهانشاهی؛ علی دلاور؛ محمد سلطانی‌فر


بررسی میزان تاثیر استرس و فشارهای روانی بر عملکرد خبرنگاران شهر تهران در 5 خبرگزاری (دانا پرس، موج، خبرآنلاین، مهر و آنا)

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، بهمن 1393، صفحه 77-88

سید عبدالله سجادی جاغرق؛ فیروز دیندار فرکوش؛ چکاوک ابراهیمی


نقش رسانه‌ها در افزایش مشارکت مردمی‌در مدیریت شهری (مطالعه موردی: منطقه 4 شهر تهران)

دوره 12، شماره 1(پیاپی36,37)، آذر 1396، صفحه 77-89

حسین مجتبی زاده خاقانی؛ مجتبی رحمتی؛ لطیفه گودرزی