مدیریت رسانه در رادیو؛ معنای رادیو برای رادیویی‏ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

3 استادیار عضو هیات علمی علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

رادیو در ایران با سابقه‏ای طولانی‏تر از تلویزیون کوله‏باری از تجربیات سالیان طولانی و خاطراتی عمیق از تاریخ این کشور دارد چرا که در طول سالیان با لحظه لحظه زندگی مردم این کشور و در لحظات دشواری و سختی و جنگ و آرامش و تنش و ... در دوران تاریخ معاصر در کنار ایرانیان بوده است و برنامه‏سازان این رسانه قدیمی بر دوش بزرگان این رسانه قرار گرفته و می‏توانند افق دورتری را در حوزه رسانه مشاهده کنند چرا که وامدار 75 سال تجربه رسانه‏ای هستند. این پژوهش در نظر دارد معنای رادیو را از دیدگاه برنامه‏سازان رادیویی مطالعه کند. این پژوهش به روش کیفی، مردم‏نگاری انجام شده است و روش گردآوری داده‏ها در این پژوهش مشاهده، مشاهده مشارکتی و مصاحبه است و در سال‏های 1394-1393 انجام شده است جامعه آماری این پژوهش رادیویی‏ها در همه مشاغل است. در حین انجام از هر شغل 5 نفر برگزیده شد و تا اشباع کامل ادامه یافت. از تجربه زیسته پژوهش‌گر با داشتن 16 سال سابقه فعالیت در رادیوهای مختلف و کار در مشاغل مختلف (مانند تهیه‏کنندگی، سردبیری، نویسندگی و مدیریت تولید) در این پژوهش برای تحلیل داده‏ها استفاده شد. داده‏ها با استفاده از روش کدگذاری و مقوله‏بندی تحلیل شده‏اند و سوال‏ پژوهش: معنای رادیو برای رادیویی‏ها چیست؟ در این پژوهش مشخص شد که 3 گروه عمده در رادیو وجود دارد. دسته اول که رادیو عشق آنها است. دسته دوم رادیو را دوست دارند اما عاشق رادیو نیستند و اگر فرصت بهتری برای آنها فراهم شود رادیو را ترک می‏کنند و دسته سوم که رادیو فقط شغل و ممر درآمد آنها است.

کلیدواژه‌ها