چند صفحه نمایشی شدن مصرف رسانه‌ای و استراتژی‌های پیش رو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله توصیفی، کوشیده‌ایم تحولات صنعت رسانه را از منظر تغییری که در مصرف رسانه‌ای و به خصوص مصرف تلویزیونی ایجاد شده است بررسی کنیم. از اینرو، با مرور وضعیت فعلی و در حال ظهور صنعت رسانه و دامن گستری رو به تزاید ابزارهای جدید و رسانه‌های اجتماعی به تاثیر آن بر مصرف تلویزیون پرداخته‌ایم. این تاثیر که در شکل چند صفحه نمایشی شدن مصرف رسانه‌ای خود را نشان داده است در کشورهای توسعه یافته کاملاً مشهود است اما روندهای حاکم و جهانی به روشنی حاکی از آن است که این روندی در حال ظهور و برای کشورهای در حال توسعه نیز روندی پیش رو محسوب می‌شود که به تدریج و با بالا رفتن ضریب نفوذ اینترنت و گسترش ابزارهای جدید در میان مردم پر رنگ‌تر می‌شود. از اینرو در این مقاله توصیفی ضمن معرفی پدیده نوظهور «چند صفحه نمایشی شدن مصرف رسانه‌ای» به توصیف مفهوم اجتماعی شدن مصرف تلویزیون پرداخته‌ایم. در ادامه استراتژی‌های چند سازمان رسانه‌ای در مواجهه با این پدیده نوظهور بررسی می‌شود. به این امید که توصیف وضعیت در حال ظهور مصرف تلویزیونی به نوعی مخاطب پژوهی تازه در کشور کمک کند و مدیران رسانه ملی را نسبت به مواجهه با این پدیده در حال ظهور آگاه سازد. چرا که هدف از محیط پژوهی در صنعت رسانه کمک به تصمیم‌گیران امروز رسانه ملی است تا سازمان را برای روندهای پیش رو آماده سازند.

کلیدواژه‌ها