اثر توسعه سیستم عامل بر گسترش استفاده از برنامه‌های کاربردی تلفن همراه هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 استادیار، رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام‌(ره)، شهرری ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی اثر توسعه سیستم عامل بر بکارگیری برنامه‌های کاربردی تلفن همراه هوشمند که یکی از جدیدترین رسانه‌های حاضر و کانال‌های بازاریابی به شمار می‌روند؛ پرداخته است. به همین منظور برای فرموله‌کردن این اثر، با توجه به قرابت موضوع پژوهش با مفاهیم پذیرش نوآوری و فناوری، از تئوری انتشار نوآوری راجرز استفاده شده است. مطابق این مدل، ویژگی‌هایی که موجب می‌شوند تا یک نوآوری و فناوری مورد پذیرش قرار بگیرد، شامل درک مزیت نسبت به شرایط پیشین، تطابق با نیاز فرد، کاهش پیچیدگی در استفاده، آزمون‌پذیری و مشاهده‌پذیری پدیده مورد نظر می‌شود. هم‌چنین به جهت آشنایی با سیستم عامل‌های مختلف، پژوهش به معرفی اجمالی توسعه سیستم‌های عامل تلفن همراه هوشمند و تاریخچه شکل‌گیری آنها پرداخته و شرایط حال حاضر نیز تبیین شده است. این پژوهش از نظر هدف در میان پژهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد و از نظر ماهیت و زمینه،از نوع توصیفی - پیمایشی می‌باشد. با جمع‌آوری اطلاعات از یک نمونه آماری 377 نفری از کاربران یک برنامه کاربردی تعاملی و انجام آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون بر روی این داده‌ها، اثر مورد نظر بررسی شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که با توسعه سیستم عامل شرایطی بوجود می‌آید که بر میزان بکارگیری و استفاده از تلفن همراه و برنامه‌های کاربردی آن اثر مثبت می‌گذارد. همبستگی مشاهده‌ شده میان توسعه سیستم عامل و بکارگیری برنامه‌های کاربردی پیش‌بینی می‌کند هم‌چنان که سیستم‌های عامل پیشرفت می‌کنند، افراد پذیرنده برنامه‌های کاربردی و میزان استفاده کاربران حاضر این برنامه‌ها افزایش می‌یابند.

کلیدواژه‌ها