بررسی نقش برنامه‌های تلویزیونی بر توسعه سلامت جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و مدیر پژوهش و عضو هیئت علمی گروه ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد

2 دانش آموخته مقطع دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران

چکیده

سلامتی اصلی‌ترین محور توسعه پایدار هر کشور محسوب می‌شود و همه افراد جامعه نیازمند آموزش مداوم در حیطه‌های مختلف سلامتی می‌باشند. آموزش مستمر با افزایش اطلاعات و آگاهی، زمینه تغییر نگرش را برای همه اعضای جامعه فراهم می‌آورد. تلویزیون به عنوان رسانه‌ای گسترده و پر مخاطب، ابزار قدرتمند و مرجع اصلی اطلاع‌رسانی در اکثر کشورها، نقش برجسته‌ای در توسعه سلامت جامعه ایفا می‌کند و ضروری است برنامه‌های آموزشی آن در راستای اهداف توسعه هر کشور تهیه و تولید گردد. در این مقاله، به بررسی نقش برنامه‌های سلامت محور تلویزیونی بر توسعه سلامت جامعه پرداخته‌ایم؛ و نقش تلویزیون به عنوان پر مخاطب‌ترین رسانه جمعی در توسعه سلامت مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها