الگوی مطلوب مدیریت خبر در خبرگزاری فارس؛ چگونه به قطب خبری تبدیل شویم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران،

چکیده

هدف اصلی این مقاله –که استخراج‌شده از پژوهش نویسندگان در تابستان 1393 است- دستیابی به «الگوی مطلوب مدیریت خبر در خبرگزاری فارس» است که با بهره‌گیری از نظرات مدیران، دبیران و حوزه سردبیری خبرگزاری فارس، دیگر خبرگزاری‌ها و چند تن از کارشناسان ارشد ارتباطات و مدیریت رسانه با روش تحقیق کیفی (گروه کانون و تحلیل محتوا) انجام‌شده است. این پژوهش از نظر مدیران و کارشناسان به سه پرسش پاسخ گفته است؛ ضعف‌ها و آسیب‌های چرخه مدیریت خبر خبرگزاری فارس کدام است؟ چه متغیرهایی بر مدیریت خبر اثر مطلوب می‌گذراند؟ و الگوی مطلوب مدیریت خبر در خبرگزاری فارس چگونه باید باشد؟ بر اساس نتایج این پژوهش، اگر در فرایند مدیریت خبر به هفت متغیر کلان یعنی کارکرد اصلی خبررسانی، نیازهای مردم، امکانات و محدودیت‌ها، نقش‌های مدیریتی، مطلوبیت، سرعت در انتشار و بازخورد و نظارت توجه داشته باشیم، می‌توانیم به الگوی مطلوب دست‌یابیم. در الگوی مطلوب مدیریت خبر در خبرگزاری فارس، «سه‌گام و 10 مرحله» با ابعاد و پیچیدگی‌های خود تشریح شده است که با اجرای همه تدابیر آن، می‌توانیم «اعتبار رسانه، اعتماد مخاطب، قطب خبری بودن و موفقیت در میدان‌های رقابتی» را برای خبرگزاری فارس به ارمغان آوریم.

کلیدواژه‌ها