مطالعه تطبیقی همخوانی تولیدات سینمایی کودک با اقتضائات سنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند روابط عمومی

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مطالعه تطبیقی هم‌خوانی تولیدات سینمایی کودک با اقتضائات سنی این گروه می‌باشد. که با استفاده از نظریه‌های استفاده و رضامندی و برجسته‌سازی به آن پرداخته شده است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا با شکل استنباطی آن با دو تکنیک مقوله‌ای – ارزیابی استفاده شده و فیلم‌های کودک پخش شده از شبکه دوم سیما در دهه‌های 70 و 80 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده و در بین فیلم‌های کودک منتشر شده 12 فیلم در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شده است. صحنه (سکانس) هر فیلم به عنوان واحد تحلیل انتخاب و صحنه (سکانس) فیلم‌ها کدگذاری و تمام‌شماری شده است. پس از انجام پژوهش مشخص شد بین تولیدات سینمایی کودک با شرایط سنی آنان تطابق بالایی وجود ندارد. عدم توجه به مجاز شخصیت در فیلم‌های کودک و فقدان توجه به ریتم صحنه که نقش مهمی در تاثیر پیام و افزایش جذابیت فیلم بازی می‌کنند از جمله موارد قابل توجه می‌باشد. وجود تناسب مولفه‌هایی مانند: موضوع ، رنگ و موسیقی فیلم‌های منتشر شده با سن کودک و پاسخ‌گوی نیازهای کودکان بودن از جمله موارد رعایت شده در ساخت فیلم کودک است.

کلیدواژه‌ها