مردم‌نگاری مخاطبان زن سریال ماهواره‌ای عمر گل لاله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده

در این مقاله، نحوه دریافت و تفسیر زنان از تماشای سریال ماهواره‌ای «عمر گل‌ لاله» مورد مطالعه قرار گرفته است. برای پاسخ به سوالات پژوهش که «دلایل و انگیزه مخاطبان زن از مصرف سریال عمر گل لاله چیست» و «تماشاگران چه تفسیر و دریافتی از متن مجموعه تلویزیونی عمر گل لاله داشته‌اند»، از نظریات «دریافت»، «مخاطب فعال»، «مصرف رسانه و زندگی روزمره»، «مفهوم اجتماع» و «آیینی کردن جامعه» استفاده شده است. به منظور بررسی عمقی رفتار و الگوهای تماشای بینندگان سریال «عمر گل ‌لاله»، از میان مخاطبان زن ببیننده این مجموعه، به مدد روش تحقیق کیفی و تکنیک مصاحبه عمیق، با 20 تن از زنان تماشاگر 20 تا 50 سال گفتگو صورت گرفت. نتایج نشان می‌دهد که زنان بیننده سریال «عمر گل ‌لاله» با دلایل و انگیزه‌های گوناگونی پای تماشای مجموعه نشستند. کسب آرامش، فرار از روزمرگی، سرگرم شدن، آشنایی با فرهنگ سایر کشورها از عوامل روی‌آوری به این سریال ماهواره‌ای بوده است. تماشاگران زن متناسب با عادات و زندگی روزمره برداشت و تفاسیر مختلفی از متن سریال «عمر گل ‌لاله» دارد. هم‌چنین با تماشای مداوم این مجموعه تلویزیونی، موضوعاتی برای گفتگو و تعامل اجتماعی با سایر بینندگان سریال «عمر گل ‌لاله» ایجاد کرده است و زنان تماشاگر مجموعه «عمر گل ‌لاله» همگام با شخصیت‌های داستان، از زندگی روزمره و معمولی رها شده و قدم در دنیای آرمانی ذهن می‌گذارند. مشارکت در دنیای تخیلی داستان برای بینندگان زن، منشا لذت است و به مدد جادوی رویا، تخیل موجود در سریال به سهولت به دنیای روزمره‌ تماشاگران ورود می‌یابد و در نهایت فرایند تماشای مجموعه «عمر گل ‌لاله» را به صورت آیینی اجرا می‌کند.

کلیدواژه‌ها