نقش رسانه ملی در شکل گیری افکار عمومی نسبت به ارزش‌های دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مدرس علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه پیام نور واحد دماوند

چکیده

رسانه‌ها به عنوان سازمان‌های ارتباطی بی‌نیاز از نظام‌های نظارت و ارزیابی نسبت به ارزش‌های دینی نیستند؛ چه اینکه هر رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن دستاوردها و آگاهی از تأثیرات برنامه‌هایش نمی‌تواند بر عملکردش اشراف و از صحت آن اطمینان داشته باشد؛ به عبارتی یک سازمان موفق بدون توجه به موفقیت‌ها و شکست‌ها و حرکت به سمت اصلاح اشکالات، راه تکامل و پیشرفت را نخواهد پیمود و این در حالی است که رسانه‌ها با عملکردی وسیع و مخاطبانی گسترده به وجود چنین نظام نظارتی بیش از سایر نهادها احتیاج دارند؛ به ویژه که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که نام مقدس (جموری اسلامی) را همراه خود داد؛ از همین رو رسانه‌های جمعی خصوصاً رسانه‌های تصویری نیز با توجه به نقش ممتاز خود در شکل دهی افکار عمومی و قدرت فرهنگ‌سازی بایستی همواره و از جمیع ابعاد بر ابعاد دینی و ترویج دین خود نظارت کنند.در پایان نیز می‌بایست تا دوباره تأکید شود، با توجه به اینکه در عصر حاضر بهره‌گیری از رادیو و تلویزیون به عنوان دو رسانه ارتباطی سریع و در دسترس، یک ضرورت اجتماعی و بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی نوین محسوب می‌شود و خارج ماندن افراد از گردونه رسانه‌های ارتباط جمعی، به معنای حذف شدن آنان از حیات اجتماعی است، رسانه‌ی ملی می‌بایست مفاهیم و ارزش‌های خود را بیش از پیش مورد نقد و بررسی قرار دهد تا افکار عمومی به شیوه ای سالم و نه به گونه‌ی دشمن پسند و غرب گرا (به ویژه در شرایط فعلی) شکل گیرد.

کلیدواژه‌ها