تأثیر برنامه های ماهواره بر سبک زندگی مردم استان مرکزی (شهر اراک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر صداوسیمای اراک

چکیده

هدف پژوهش حاضر که با روش کیفی گروه های کانونی و نمونه گیری گلوله برفی به انجام رسیده، بررسی تاثیر برنامه های ماهواره بر سبک زندگی بینندگان ماهواره در شهر اراک می باشد و در نهایت با توجه به سن، میزان تحصیلات و درآمد، 8 گروه (هر گروه 9 نفر)، 4 گروه با عنوان بینندگان برنامه های ماهواره و 4 گروه دیگر به عنوان غیر بینندگان برنامه های ماهواره انتخاب شدند.
یافته های پژوهش نشان می دهد که داشتن تمکن مالی، کیفیت و نوع نیاز از عوامل موثر در الگوهای خرید بینندگان ماهواره بوده و الگوهای تغذیه ای آنان بیشتر سنتی و ایرانی می باشد و برنامه های تبلیغی ماهواره بر نوع غذا، نحوه پذیرایی و وسایل آشپزی این افراد تاثیر چندانی را نداشته و در خصوص مدیریت بدن نیز چه بینندگان ماهواره و چه غیر بینندگان ماهواره دوست داشتند تناسب اندام خود را از طریق روش های طبیعی مثل ورزش کردن، پیاده روی و مشاوره با متخصصان تغذیه و پزشکان با تجربه بدست آورده و حفظ نمایند.
پاسخگویان، بی بندوباری، تغییر نهاد خانواده، کم رنگ کردن ارزش های دینی و سنتی، روابط خارج از عرف دختر و پسر، عادی کردن خیانت به همسر، مدگرایی، مصرف گرایی و تجمل طلبی را از مهم ترین سبک های تبلیغی عنوان کردند که برنامه های ماهواره در جامعه رواج داده اند.
لذا پیشنهاد می شود صدا و سیما افزایش سواد رسانه ای مخاطبان را در راس برنامه های خود قرار دهد.

کلیدواژه‌ها