شناسایی نقش پیشرفت فناوری‌های حوزه رسانه در اقتصاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد یزد-دانشکده مدیریت - گروه مدیریت رسانه

2 استاد گروه مدیریت رسانه ای، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران -

3 دانشگاه آزاد یزد

چکیده

در عصر ارتباطات، رسانه یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه در دنیای کنونی است که با داشتن بیشترین و گسترده‌ترین حجم از مخاطبان، از اصلی‌ترین وسایل ارتباطی در رسیدن به اهداف توسعه به شمار می‌آید. با رشد و توسعه رسانه‌ها، فناوری‌های رسانه‌ها نیز به سرعت گسترش یافتند. فناوری‌های رسانه‌ای جدید که وب 2.0 نامیده می‌شود شامل طیف گسترده‌ای از فناوری‌های ارتباطی مرتبط با وب مانند وبلاگ‌ها، ویکی‌ها، شبکه‌های اجتماعی آنلاین، دنیاهای مجازی و سایر اشکال رسانه‌های اجتماعی است. با وجود پیامدهای مختلف این رسانه‌ها، پیامدهای اقتصادی رسانه‌های جدید شناخته شده نیست، به همین دلیل، اینکه واقعا فناوری‌های نوین رسانه‌ای چه نقشی می‌توانند در اقتصاد و صنعت داشته باشند محرز و مشخص نشده است که در این پژوهش به آن پرداخته می‌شود. در این تحقیق ما قصد داریم به بررسی نقش فناوری‌های نوین رسانه‌ای در اقتصاد و صنعت بپردازیم. در این تحقیق از تعداد 30 نفر از خبرگان در حوزه رسانه شرکت فولاد کرمان به عنوان نمونه استفاده گردید. روش تحقیق از نوع کیفی می‌باشد. از آنجایی که در این تحقیق نیاز به پرداختن به عمق موضوع و درک عمیق و همه جانبه صاحب‌نظران عرصه رسانه نیاز بود به همین دلیل از روش مصاحبه استفاده گردید. برای اینکه مصاحبه‌ها دارای ساختار مشخصی باشد از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. همچنین داده‌ها از طریق تحلیل محتوا و با استفاده از نرم‌افزار maxqda تجزیه و تحلیل گردید. در این تحقیق 23 عامل مؤثرکه نقش مثبت و منفی فناور‌های رسانه‌ای را در اقتصاد مشخص می‌نمایند، شناسایی گردید که شامل: تولید اطلاعات و افزایش دانش اقتصادی، اشتغال بیشتر مردم، رفاه مصرف‌کننده، کاهش نابرابری‌های اقتصادی، کاهش ریسک سیاسی، افزایش امنیت و کارآیی اقتصادی، کنترل و نظارت بیشتر مردم بر فعالیت‌های اقتصادی، گسترش بازارهای شرکت‌ها، ایجاد بازار آزاد آنلاین، نوآوری و خلاقیت‌های حاصل از فناوری‌های نوین باعث افزایش درآمدها، افزایش رقابت بین سازمان‌ها باعث افزایش کیفیت در فعالیت‌های اقتصادی شده، بهبود و ارتقا استانداردهای توسعه اقتصادی، مشارکت عمومی در فعالیت‌های اقتصادی، ابراز احساس رضایت یا نارضایتی مردم از فعالیت‌های اقتصادی، وقت گذارنی افراد در شبکه‌های اجتماعی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 
شیرمحمدی، یزدان، عابدی، فرزانه. (1398). "بررسی تأثیر تبلیغات بر تمایلات رفتاری گردشگران در شبکه‌های اجتماعی"، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال 11، شماره 2، صص. 99-120.
عیدی، حسین.، آزادی، رسول. و خسروی، جواد. (1393). "مقایسه دیدگاه اساتید، کارشناسان رسانه و مشارکت‌کنندگان ورزش همگانی در مورد کارکردهای رسانه‌های جمعی در توسعه و ترویج ورزش همگانی"، مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، سال دوم شماره پیاپی 5.
دلاور، علی.، قادری، اسماعیل. و مجدی، نیما. (1393). "جایگاه رسانه‌های اجتماعی در توسعه بازاریابی گردشگری الکترونیک ایرا"، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 9(28)، صص. 1-16.
دمیرچی، رضا. (1395). "نقش شبکه‌های استانی رسانه ملی در توسعه اقتصادی استان"، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، سال 1394، دوره دوم.
صابرشیخ، یاس. و حسینی دانا، حمیدرضا. (1393). "بررسی نقش رسانه در تولید امنیت اقتصادی"، کنفرانس بین‌المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی.
افقه، سیدمرتضی. و شفیعی، ندا. (1392). "نقش رسانه‌ها در فرایند توسعه: با تمرکز بر روی رسانه‌ها و انتشارات"، فصلنامه توسعه اجتماعی، سال 11، شماره 2.
ذکایی، سعید. (1381). "نظریه و روش در تحقسقات کیفی"، فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 9، شماره 17.
هومن، حیدرعلی. (1394). "راهنمای عملی پژوهش کیفی"، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).