جایگاه رسانه در تحلیل رابطه بانک‌ها با سپرده‌گذاران در عقد وکالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد بابل

چکیده

با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362، سعی قانون‌گذار بر این بوده است که عملیات بانک‌ها را بر معیارهای اسلامی منطبق سازد. اما با غور و بررسی رابطه‌ای که از یک طرف بین سپرده‌گذاران و بانک‌ها و از طرفی دیگر بین بانک‌ها و سرمایه‌گذاران به وجود می‌آید به وضوح مشخص می‌شود که قانون‌گذار بیشتر در صدد توجیه رویه بانک‌ها برآمده است تا اینکه بخواهد سیاست‌های پولی مطابق با موازین شرعی را اعمال نماید. به هـرحال فقه اسـلامی نمی‌تواند از ماهیت و مسائل مربوط به سپرده‌گذاران بانکی با توجه به عملیاتی که این مؤسسه عظیم مالی انجام می‌دهد غافل شود، لذا قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362 به تصویب رسید و از اول سال 1363 به مرحله اجرا درآمد. بر اساس یافته‌های این تحقیق یا باید به اراده و توافق طرفین (سپرده‌گذار و بانک) احترام گذاشت و این نوع قراردادها را نافذ دانست و یا اینکه به واسطه فراگیر بودن دین مبین اسلام با تفحص و غور در منابع فقهی درصدد پاسخ به نیازهای جدید بشر برآییم. کما اینکه با شرایط زمان و مکان تطور و تحول زیادی در احکام استنباطی به وجود آمده است. در این راستا نقشی که رسانه‌ها در پویایی و غنابخشی به اینگونه موضوعات ایفا می‌کنند بر کسی پوشیده نیست.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
ابن بابویه، ابی‌جعفر محمدبن‌علی‌بن‌الحسین (شیخ صدوق). من لایحضره‌الفقیه، جلد 3.
الجبعی العاملی، زین‌الدین (الشهید الثانی). الروضه البهیه، جلد 4، انتشارات جامعه النجف الدینیه.
جعفربنالحسن، ابوالقاسم نجم‌الدین (محقق الحلی) شرایع‌الاسلام، تهران، انتشارات استقلال.
جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، (1372). "ترمینولوژی حقوق"، چاپ ششم، چاپ احمدی.
حجتی‌اشرفی، غلامرضا، (1373). "مجموعه قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری"، چاپ پنجم، انتشارات کتابخانه گنج دانش.
حلی، جمال‌الدین حسن بن یوسف بن علی بن مظهر (علامه حلی)، (1367). "تبصره المتعلمین"، چاپ اول، چاپ افست اسلامیه.
دستورالعمل‌های اجرایی بانک‌ها.
دهخدا، علی‌اکبر، (1345). "لغت‌نامه"، جلد 49، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران.
زمانی فراهانی، مجتبی، (1372). "پول و ارز و بانک‌داری"، چاپ دوم، تهران.
الصدر، آیه‌اله محمدباقر، البنک اللاربوی فی‌الاسلام، چاپخانه العصریه.
معلوف، لویس، المنجد. (1365). جلد اول، چاپ دوم، انتشارات اسماعیلیان.
مکی العاملی، محمد بن جمال‌الدین (الشهید الاول). اللمعه الدمشقیه.
مرادی، مهدی، مرندی زکیه، (1397). "بررسی رابطه بین مصرف رسانه و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی"، فصلنامه وسایل ارتباط جمعی "رسانه"، دوره 29، شماره 4، صفحات 113-129.
ندری، کامران.، سید حسین‌زاده یزدی، سعید. و نباتی پابندی، بهنام. (1396). "تحلیل پدیده ریسک‌های خاص بانکی در بانک‌داری بدون ربای ایران"، مجله اقتصاد و بانک‌داری اسلامی، شماره 19، صص. ۱۴۷-۱۷۹.
محمودیان، یعقوب.، ابوالحسنی هستیانی، اصغر.، حسین پورکاظمی، محمد، ندری، کامران، (1396). ارزیابی تجهیز منابع در بانک‌داری بدون ربای ایران و مدل سازی الگوی جایگزین (با استفاده از روش های بهینه یابی پویای تصادفی)، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره 91، صص. ۳۷۱-۴۰۳.
موسویان، سیدعباس. و میسمی، حسین. (1393). "نظارت شرعی بر بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی"، پژوهشکده پولی و بانکی، تهران.
موسویان، سیدعباس. (1392). "معاملات بانکی از منظر مراجع تقلید"، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران.