مطالعه استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه دروغ‌سنج در مناظره‌های انتخاباتی تلویزیونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباطات، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

انتخابات یکی از مهم‌ترین ارکان مردم‌سالاری و تجلی حضور و آزادی ملت‌ها در تعیین سرنوشت خویشتن است. و مناظره‌های انتخاباتی تلویزیونی نیز یکی از روش‌های تبلیغی جهت حضور حداکثری مردم و کمک به انتخاب آگاهانه شهروندان می‌باشد. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به موضوع استفاده از دستگاه دروغ‌سنج در مناظره‌های تلویزیونی پرداخته است، و هدف آن بالا بردن میزان امکانات قدرت انتخاب مردم در انتخاب کاندیدای مورد نظر است. تلفیق پتانسیل‌های برانگیخته مغزی و سیگنال‌های محیطی به منظور بهبود کیفیت سامانه‌های تشخیص فریب، تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‌های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با بهره‌گیری از شبکه عصبی، تجزیه و تحلیل احساسات از طریق سیگنال‌های مغزی با استفاده از تابع نگاشت پوانکاره، تشخیص فریب از طریق ویدیوی حرارتی ثبت شده از چهره فرد در حین پروتکل، تشخیص دروغ با بکارگیری حجم خون شریانی در پلی‌گرافی و با استفاده از تفکیک‌کننده خطی در نرم‌افزار متلبدر حین مناظره‌های تلویزیونی، از مهم‌ترین یافته‌های تحقیق می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


 
آرنسون، الیوتو پراتکانیس، آنتونی، (1379). "عصر تبلیغات: استفاده و سوء‌استفاده روزمره از اقناع"، (مترجمان کاووس سیدامامی و محمدصادق عباسی)، تهران: انتشارات سروش، ص. 13.
امیری، مجتبی. و صدقی، مهدی. (1397). "تبیین الگوی انتخاب راهبرد کنش گفت‌وگویی توسط مناظره‌کنندگان مورد مطالعه: مناظره‌های انتخاباتی"، فصلنامه علمی رسانه‌های دیداری و شنیداری، دوره 13، شماره 3(30)، صص. 83-107.
آذرنوش، مهدی.، یونسی هروی، محمدامین. و صرافان، رسول. (1394). "تشخیص دروغ با به کارگیری سیگنال حجم خون شریانی در پلی‌گرافی و با استفاده از تفکیک‌کننده خطی در نرم‌افزار متلب"، مجله پزشکی قانونی ایران، دوره 21، شماره 2، صص. 75-82.
آقابابایی، حسین. و احمدی ناطور، زهرا. (1391). "فناوری دروغ‌سنجی؛ تهدیدی بر علیه حریم خصوصی"، پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره 3، شماره 2(6)، صص. 7-28.
اسماعیلی، محمدمهدی. و موحدیان، احسان. (1388). "انتخابات در نظام جمهوری اسلامی و بررسی نقش رسانه ملی در آن"، فصلنامه پوهش‌های ارتباطی، دوره 16، شماره 1(57)، صص. 175-192.
ابوطالبی، وحید. (1385). "تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های شناختی سیگنال الکتریکی مغز و کاربرد آن در دروغ‌سنجی"، پایان‌نامه دکتری، تهران، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
بهمنی، زهرا.، قدوسی، مهراد. و محمدیان، امین. (1392). "تشخیص فریب با استفاده از ویدیوی حرارتی ثبت شده از چهره فرد در حین پروتکل دروغ‌سنجی زمان کوتاه"، مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، تهران.
بلاش‌آبادی، علی. (1388). "تحلیل گفتمان مناظره‌های تلویزیونی انتخابات دهم ریاست‌جمهوری ایران"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه صدا و سیما.
دارابی، علی. (1388). ‌"جامعه‌شناسی انتخابات و رفتار انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه سیاست خارجی، دوره 23، شماره 2، صص. 307-342.
خدابخشی، محمدباقر. و صبا، ولی‌اله. (1397). "تجزیه و تحلیل احساسات افراد از طریق سیگنال‌های مغزی با استفاده از تابع نگاشت پوانکاره"، مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی، دوره 13، شماره 3، صص. 12-19.
سلطانی‌فر، محمد.، مظفری، افسانه.، هاشمی، شهناز. و هداوندخان، سمانه. (1396). "بررسی شیوه‌های تبلیغاتی سیاسی در فضای مجازی از نظر دانشجویان ارتباطات"، فصلنامه مطالعات رسانه‌ای، دوره 7، شماره 1(16)، صص. 23-36.
سیدامامی، کاووس. (1388). "تلویزیون و انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران"، فصلنامه‌ پژوهش ارتباطی، دوره 16، شماره 57(1)، صص. 63-91.
سعیدی، زهرا. (1393). "بررسی تأثیرات مناظره‌های تلویزیونی در انتخابات دهم و یازدهم ریاست‌جمهوری مطالعه موردی شهر تهران"، فصلنامه مطالعات انتخاباتی، دوره 3، شماره‌های 7-8، ص. 107.
شایان، سناء. (1394). "بررسی کارزار سیاسی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم 1392 (تحلیل گفتمان فیلم‌های تبلیغاتی دکتر حسن روحانی و دکتر سعید جلیلی)"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی.
شریفی، سیدمحمد.، فرجیان، محمدمهدی.، دیانی، میکائیل. و سلمانی‌زاده، شمسی. (1394). "تأثیر مناظره‌های تلویزیونی به عنوان یک روش تبلیغاتی به شکل‌دهی به نظر رأی‌دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 92 (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های ایران)، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، دوره 22، شماره 83، ص. 53-67.
رابرتسون، یان. (1374). "درآمدی بر جامعه، با تأکید بر نظریه‌های کارکردگرایی، ستیز و کنش متقابل نمادی"، (ترجمه حسین بهروان)، چاپ دوم، مشهد: آستان قدس رضوی.
غیاثوند، حسن. و رئوفی اوغانی، شیرین. (1394). "بررسی مشارکت سیاسی و رفتار رأی‌دهی شهر تهران با تأکید بر نقش رسانه ملی"، فصلنامه منافع ملی، دوره 1، شماره 1، صص. 93-122.
قدوسی، مهراد.، مطیع نصرآبادی، علی.، ترابی، شهلا.، محمدیان، امین. و مهرنام، امیرحسین. (1394). "تلفیق پتانسیل‌های برانگیخته مغزی و سیگنال‌های محیطی به منظور بهبود کیفیت سامانه‌های تشخیص فریب"، فصلنامه پردازش علائم و داده‌ها، شماره 2(24)، صص 73-86.
عیوضی، محمدرحیم. (1388). "تأثیر رسانه بر رفتارهای انتخاباتی"، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، دوره 16، شماره 57(1)، صص. 157-174.
یاوری، اسداله. (1394). "تحلیل حقوقی بر نقش و جایگاه رسانه‌ها در انتخابات"، فصلنامه تحقیقات حقوقی، زمستان، دوره 18، شماره 72، صص. 201-232.
یونسی هروی، محمدامین.، خلیل‌زاده، محمدعلی.، صرافان، رسول. و آذرنوش، مهدی. (1391)، "تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‌های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‌ی عصبی"، دو فصلنامه علوم پردازش علائم و داده‌ها، دوره 9، شماره 2(18)، صص. 49-60.
Klapper, Joseph. (1998). “The Effects of Mass Communication”, New York: Free press.
Maier, J. & Jansen, C. (2015). “When do candidates attack in election campaigns? Exploring the determinants of negative candidat messages in German televised debates”, Party Politics. New York. PP. 11.
Matte J.A. (1996). “Handbook of Polygraph Testing, Williamsville”, New York: J.A.M Publications. PP. 113.
Yarmahmoudi, M. (2006). “The Game of Media. Seminar at IRIB University”,