جریان‌ مقاومت در انیمیشن و سینمای ژاپن «مطالعه موردی: تحلیل و بررسی انیمیشن مدفن کرم‌های شب‌تاب»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر موسسه شناخت و کارشناس ارشد مدیریت راهبردی فرهنگ، دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران

2 دکترای حکمت هنر های دینی ، دانشگاه ادیان و مذاهب قم، ایران

چکیده

جهت تحلیل دقیق و هوشمندانه هنر و سینمای هر کشور، اشراف بر جریانات فکری، دینی و سیاسی آن کشور، امری حیاتی است. شناسایی جریانات فعال ژاپنی از ابتدا تا کنون در عرصه حکومت، اندیشه، فرهنگ و رسانه‌ ژاپن و همچنین تولید انیمیشن توسط کمپانی‌ها و شرکت‌های وابسته به این جریانات، از اهداف این پژوهش است که در تحلیل مرسوم، کاستی آن احساس می‌شود. در این تحقیق با توجه به نقص‌ها و نقدهایی که به روش‌شناسی نوفرمالیستی وارد است، جهت دستیابی به فهم عمیق‌تر حکمت، زیبایی‌شناسی و تأثیرات رسانه‌ای و اجتماعی انیمیشن، در کنار فهم دقیق فرم و تکنیک آن، به روش‌شناسی ویژه‌ای موسوم به «فنی ـ حکمی» استفاده شده است که از جنس روش‌های تحلیل کیفی می‌باشد. در این روش، با فراروی از صرف فرم، به زمینه‌های اجتماعی و جریانات دینی، اندیشه‌ای و سیاسی پشتیبان و همچنین ارزیابی حکمی تأثیرات انیمیشین بر تعالی یا هبوط بشر نیز توجه می‌شود. در نهایت، در این پژوهش «جریان مقاومت» در ساخت محصولات انیمیشن ژاپن شناسایی و پویانمایی «مدفن کرم‌های شب‌تاب» نیز به عنوان مطالعه موردی بررسی شد. حاصل آنکه پویانمایی «مدفن کرم‌های شب‌تاب» به عنوان یکی از آثار فاخر جریان مقاومت در ژاپن است که توانست با ادبیات مقاومت به خوبی نتایج ظلم آمریکایی‌ها را در خلال جنگ جهانی دوم بر مردم ژاپن به تصویر کشد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع
 
آشوری، داریوش. (1376). "فرهنگ علوم انسانی"، تهران، نشر مرکز.
بوردول، دیوید. و تامسون، کریستین. (1393). "هنر سینما"، ترجمه فتاح محمدی، تهران، نشر مرکز.
توفیقی، حسین. (1387). "آشنایی با ادیان بزرگ"، چاپ اول، تهران، نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و مؤسسه فرهنگی طه و مرکز جهانی علوم انسانی.
خسروپناه، عبدالحسین. (1389). "جریان‌شناسی فکری ایران معاصر"، چاپ سوم، قم، نشر معارف.
ساسو، مایکل. و رید، دیوید. (1385). "ادیان چین و ژاپن"، ترجمه: محمدعلی رستمیان، چاپ اول، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
فرج‌نژاد، محمدحسین.، قشقایی، سعید. و عرب‌سالاری، محمدجواد. (1396). "دین در سینمای شرق و غرب"، قم، اداره کل پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما و انجمن سواد رسانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
فعالی، محمدتقی. (1386). "آفتاب و سایه‌ها؛ نگرشی بر جریان‌های نوظهور معنویت‌گرا"، قم، نشر نجم‌الهدی.
کاوازاکی، ایشی‌رو. (1357). "ژاپن بی‌نقاب"، ترجمه: مهدی نراقی، چاپ اول، تهران، سپهر.
وُ.آن، ژوزفین. (1351). "سرزمین و مردم ژاپن"، ترجمه: محمود کیانوش، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
ویلم، ژان پل. (1377). "جامعه‌شناسی ادیان"، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، انتشاراتی تبیان.
بدری، محمدحسین. "مصاحبه با نادر طالب‌زاده با عنوان «اگر آوینی زنده بود، شمشیر می‌کشید»"، مجله سوره، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، شماره ۳.
خسروی دهکردی، همایون. (1395) "ماهنامه سینما و ادبیات"، سال سیزدهم، شماره 54، شهریور و مهر، صص. 9-10.
گرجی، علی‌اکبر. (1387). "دموکراسی و آزادی مذهبی در بستر لائیسیته: نقدی بر پارادوکس‌های لائیسیته فرانسوی"، حقوق و سیاست، دوره 10(25)، صص. 155-192.