چگونگی تصویر سازی داعش در سینمای ایران (بازه زمانی سالهای 1390 تا 1398)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی/ مدرس دانشگاه علمی و کاربردی استان اصفهان، اصفهان، ایران،

چکیده

در جهان امروز رسانه‌ها در بسیاری از مسائل مطرح در جوامع مختلف،، نقش اول را ایفا می‌کنند که بسیار حائز اهمیت است، می‌توان گفت که موضوعات سیاسی، اخلاقی، اجتماعی، علمی و اقتصادی تحت تاثیر نقشی که رسانه‌ها ایفا می‌کنند، ارزش و اهمیت خود را به دست آورده و در نهایت دگرگون می‌شود، در تبیین مفاهیمی چون چهره گروه‌های دشمن و تروریستی همچون داعش، نمی‌توان منکر نقش کلیدی رسانه‌ها شد. به همین منظور در این تحقیق سعی شده است با استفاده از دو نظریه اصلی سازه‌انگاری و تعامل دیپلماسی و رسانه به عنوان چارجوب نظری و از طریق روش‌های مطالعه اسنادی و تحلیل محتوای فیلم‌های سینمایی ایرانی با محوریت موضوع داعش در بازه زمانی دهه 90 شمسی به این سوالات پاسخ دهیم که نقش و تاثیر هویت ملی بر سیاست خارجی چیست؟ در محتوای فیلم‌های سینمایی ایران در دهه حاضر داعش چگونه تصویر شده است؟ علت این‌گونه ارائه تصویر چیست؟ در بررسی انجام شده در این تحقیق دو فرضیه دیپلماسی رسانه‌ای ایران در موضوع تضعیف داعش، در جهت بالا بردن ارزش استراتژیک ایران به عنوان نقش‌آفرین منجی مسائل منطقه‌ای است؛ دیپلماسی رسانه‌ای ایران با هدف تامین امنیت و منافع ملی رابطه معناداری دارد تایید شد. پس می توان گفت ایران با ارائه تصویر وحشتناک داعش و تصویر مطلوب ایران در فیلم های سینمایی در تلاش است اقدامات و سیستم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود و عقاید عمومی در جوامع هدف را متقاعد کند تا آن را بپذیرند و بدین طریق منافع خود را تامین کند و قدرت خود را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


(21 آذر 1394). چهار عروسک بمب‌گذاری شده در کاشمر خنثی‌سازی شد. پایگاه اینترنتی خبرنگاران جوان http://www.yjc.ir/fa/news
(30/03/ 1396). حمله تروریستی به مجلس و حرم امام خمینی (ره). پایگاه اینترنتی شبکه خبر http://www.irinn.ir/fa/news
امیدی، علی. (16 تیر 1393). پیامدهای امنیتی تجزیه احتمالی عراق برای ایران. پایگاه اینترنتی دیپلماسی ایرانی http://www.irdiplomacy.ir
آدمی، علی. و کشاورزمقدم، الهام. (1394). "جایگاه مجموعه امنیتی محور مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام. دوره 4، شماره 2، صص. 1-19.
بخشی، شیخ احمد. و بهاری، بهنام. (1393). "بررسی ایدئولوژی گروه تکفیری – وهابی دولت اسلامی شام و عراق"، فصلنامه علوم سیاسی، دوره 16، شماره 64، صص. 133-154.
بخشی، عبداله. (1394). "جریان شناسی گروه‌های سلفی، جهادی و تکفیری"، نهران: الهدی.
برزگر، کیهان. (1394). "سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه (بین حوادث یازده سپتامبر 2001 و تحولات عربی 2011)"، تهران: مرکز آموزش و پژوهش‌های بین المللی.
پورحسن، ناصر. (1391). "آثار بحران سوریه بر مسئله فلسطین"، مجله مطالعات فلسطین. شماره 18.
حاجیانی، ابراهیم. (1383). "بررسی جامعه‌شناختی فرقه‌گرایی کذهبی و تأثیر آن بر نظم و ثبات سیاسی"، مجله مطالعات راهبردی، دوره 7، شماره 24، صص. 233-253.
دولت آبادی، علی. و شفیعی، محسن. (1393). "از ‌هاشمی تا روحانی (بررسی سیاست خارجی ایران در پرتو نظریه سازه انگاری)"، تهران: نیسا.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال. (1392). "سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران"، تهران: سمت.
ذوالفقاری، مهدی. (1393). "ابعاد کاوری تهدید گروه تروریستی داعش در فضای پیرامونی جمهوری اسلامی ایران. پایگاه اینترنتی بنیاد صبح قریب http:// s-q.ir تاریخ مشاهده 15/06/98.
رضایی، رضا. و موسوی جشنی، سیدصدرالدین. (1396). "ظهور داعش و تأثیر آن بر معادلات منطقه ای:: مطالعه موردی چالش‌ها و فرصت‌های به وجود آمده برای ایران"، جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 5، شماره 2(11)، صص. 149-174.
سعدالدین، ابراهیم. (1390). "بیداری اسلامی (دلایل و ریشه‌ها)"، مترجم کمال باغجری. تهران: ابرار معاصر تهران.
سیدنژاد، سیدباقر. (1389). "سلفی‌‌‌‌‌‌گرایی در عراق و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 13، شماره 47، صص. 95-122.
طالبی ارانی، روح‌اله. (1389). "جایگاه دولت‌های شکست‌خورده در سیاست خارجی ایالات متحده"، فصلنامه مطالعات آمریکا، دوره 1، شماره 1.
کنتس، ویلیام مک. (1395). "رستاخیز داعش (تاریخ، راهبرد و رویکرد آخرالزمانی دولت اسلامی)"، مترجم حامد قدیری، تهران: اسم.
مرادی، اسداله. و شهرام‌نیا، امیرمسعود. (1394). "بحران سوریه و امنیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، دوره 4، شماره 15، صص. 125-152.
نجات، سیدعلی. (1394). "گروهک تروریستی داعش و امنیت جمهوری اسلامی ایران: چالش‌ها و فرصت‌ها"، سیاست، شماره 6، صص.103-119.
هوشی سادات،‌ سیدمحمد. (1393). "داعش؛ میراث سیاسی غربی – عربی"، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
Ackerman, Spencer. (2015). “US Central Command Twitter Account Hacked”, Al Monitor, 22nd October 2014, The Islamic State's media warfare.
Cordesman, A. (2010). “Saudi Militants in Iraq: Assesment and Kingdom’s Response. In: http: //www. Csis. Org. FACT SHEET”, http://www.understandingwar.org/sites/default/files/GLOBAL%20R.
Farwell, James. (2014). “the media strategy of ISIS”, http://www.vetogate.com, https://www.iiss.org.
Husick, Lawrence. (2014). “The Islamic State’s Electronic
Lim, Young Joon. (2017). Conceptual Models of Media Diplomacy for the Resolution of International Communication Conflict”, International Journal of Communication Research, Vol. 7, Issue 1, pp. 11-21.
New York Times, February 16. OLLUP %20 Update. Pdf OUTREACH”, https://www.fpri.org/docs/husick_-_media_war_1.pdf. Also Resolution”. International Journal of Humanities and Social Science. Vol. 3.
Schmitt, Eric. (2015). “U.S. Intensifies Effort to Blunt ISIS’ Message”, see: http://www.counterextremism.com/threat/isis.
Sterling, Ivan. (2014). “Isis’s Global Messaging Strategy.
Sutherlin, John. (2013). “The Syrian Dilemma: a U.S. Led Invasion or a U.N. Sponsored to Read ‘I Love You Isis’”, The Guardian, January 12, 2015