جریان ملی‌گرایی در انیمیشن و سینمای ژاپن «مطالعه موردی: تحلیل و بررسی انیمیشن سفرهای میتی کومون»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری‌های فرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم و پژوهشیار موسسه شناخت، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری فلسفه حکمت‌های دینی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

3 استادیار، گروه فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران

چکیده

برای دستیابی به تحلیل دقیق و هوشمندانه هنر و سینمای هر کشوری، نگاه دقیق جریان‌شناسی همراه با اشراف بر جریانات فکری، دینی و سیاسی آن کشور، امری حیاتی است. شناسایی جریانات فعال ژاپنی از ابتدا تا کنون در عرصه حکومت، اندیشه، فرهنگ و رسانه‌ ژاپن و همچنین تولید انیمیشن توسط کمپانی‌ها و شرکت‌های وابسته به این جریانات، بسیار حائز اهمیت است. از این رو، شناسایی و بررسی «جریان ملی‌گرایی در انیمیشن و سینمای ژاپن» از اهداف این پژوهش است که در تحلیل مرسوم، کاستی آن احساس می‌شود. در این تحقیق با توجه به نقص‌ها و نقدهایی که به روش‌شناسی نوفرمالیستی وارد است، جهت دستیابی به فهم عمیق‌تر حکمت، زیبایی‌شناسی و تأثیرات رسانه‌ای و اجتماعی انیمیشن، در کنار فهم دقیق فرم و تکنیک آن، از روش‌شناسی ویژه‌ای موسوم به «فنی ـ حِکمی» استفاده شده است که از جنس روش‌های تحلیل کیفی می‌باشد. در این روش، با فراروی از صِرف فُرم، به زمینه‌های اجتماعی و جریانات دینی، اندیشه‌ای و سیاسی پشتیبان و همچنین ارزیابی حِکمی تأثیرات انیمیشین بر تعالی یا هبوط بشر نیز توجه می‌شود. در نهایت، در این پژوهش «جریان ملی‌گرایی» در ساخت محصولات انیمیشن ژاپن شناسایی و پویانمایی «سفرهای میتی کومون» نیز به عنوان مطالعه موردی بررسی شد. حاصل آنکه پویانمایی «سفرهای میتی کومون» به عنوان یکی از آثار سریالی جریان ملی‌گرایی در ژاپن توانست تدبیر هوشمندانه شوگون اعظم مبنی بر ارسال بازرسانی به شهرهای مختلف ژاپن جهت نظارت بر عملکرد حاکمان و جلوگیری از فساد و ظلم آنان بر مردم به تصویر بکشد

کلیدواژه‌ها


احمدی، احمدرضا. (1394). مؤلفه‌های ملیگرایی ژاپنی، دانشگاه تهران، مقالات دانشجویی 6، مرکز مجازی مطالعات ژاپن.
اعتضادی، لادن. (1381). ذن، فرهنگ و هنر ژاپن نقش مبانی معرفت‌شناختی ذن در هنر ژاپن، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، مجله علمی پژوهشی صفه، شماره 35.
اونو، سوکیو. (1387). شینتو: راه کامی، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، نشر علم.
بدری، محمدحسین. (1384). مصاحبه با نادر طالب‌زاده با عنوان «اگر آوینی زنده بود، شمشیر می‌کشید»، مجله سوره، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، شماره ۳.
بوردول، دیوید. و تامسون، کریستین. (1393). هنر سینما، ترجمه فتاح محمدی، تهران، نشر مرکز.
خسروپناه، عبدالحسین. (1389). جریانشناسی فکری ایران معاصر، چاپ سوم، قم، نشر معارف.
خسروی دهکردی، همایون. (1395). ماهنامه سینما و ادبیات، سال 13، شماره 54، شهریور و مهر، ص 9-10.
فرج‌نژاد، محمدحسین.، قشقایی، سعید. و عرب‌سالاری، محمدجواد. (1396). دین در سینمای شرق و غرب، قم، اداره کل پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما و انجمن سواد رسانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
کانل، و.ف. (1368). تاریخ آموزش و پرورش در قرن بیستم، ترجمه: حسن افشار، تهران، علامه طباطبایی.
ویر، رابرت. (1378). جهان مذهبی (ادیان در جوامع امروز)، ترجمه عبدالرحیم گواهی، چاپ دوم،‌ تهران، انتشارات نشر و فرهنگ اسلامی