سیاست‌گذاری رسانه‌ای برای ارتقا کیفیت سرگرمی در برنامه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی – مدیر آینده پژوهی مرکز افکار سنجی صداوسیما جمهوری اسلامی ایران

10.30495/mediastudies.2023.70790.1497

چکیده

سرگرمی به عنوان نیازی اجتناب ناپذیر جامعه ایرانی، هر روز بیش از پیش مورد اقبال مخاطبان قرار گرفته درحالی که عدم قطعیت ها، ابهام ها و چندگانگی ها در سیاستگذاری سرگرمی تلویزیونی موجب شده که کیفیت سرگرمی دارای رویکرد منسجمی نباشد. گسترده تر شدن ابعاد و بخش های مختلف صنعت سرگرمی، رقابت جدی شبکه های ماهواره ای، شبکه های اجتماعی، بازی ها، تلفن های هوشمند با تلویزیون ملی سبب شده است تا جایگاه سیمای ملی در جهت دادن به سبک زندگی مردم و شکل دادن به بخش قابل توجهی از سرگرمی های اجتماعی و پرکردن اوقات فراغت شهروندان در سبد سرگرمی مخاطبان با چالش مواجه شود. از این رو تلاش برای شناخت این روندها، مولفه ها و پاسخگویی به ضرورت های "سیاستگذاری در ارتقا کیفیت سرگرمی برنامه های تلویزیون ج.ا.ا. و ارائه سیاست های مناسب" از منظر صاحب نظران خبره و عوامل برنامه ساز موضوع مقاله است. از برآیند آنچه با روش تحلیل مضمون در مصاحبه با 15 تن از صاحب نظران فن، مدیران رسانه ملی و عوامل برنامه ساز تلویزیونی استخراج شد؛ حکایت از آن دارد پذیریش سرسختانه و دیرهنگام تغییرات در سیاستگذاری سرگرمی، هزینه های بالای سیاسی، اقتصادی واجتماعی را بر رسانه تحمیل و موجب از دست دادن بازارهای جدید در عصر رسانه های نوین می شود. همچنین فهم، تحلیل فضا و سیاست های رسانه ای واقع بینانه، خردمندانه و به هنگام می تواند در افزایش قابلیت پیشرفت و سازش پذیری سیاستگذاری رسانه ای برای ارتقا کیفیت سرگرمی در تلویزیون ج.ا.ا. موثر باشد

کلیدواژه‌ها