ببو و بادو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و عهده دار مکاتبات

2 ندارد

چکیده

ما در عصری زندگی می کنیم که فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان ابزار توانمندسازی اندیشه و در امتداد فکر انسان ها هر لحظه
در حال تولید و توزیع اطلاعات و برقراری ارتباطات است. فناوری های ارتباطی به مرور زمان پیشرفت کرده و راه های به اشتراک
گذاشتن اطلاعات با دیگران نیز دستخوش تغییر و پیشرفت شده است.شبکه های مبتنی بر وب موسوم به شبکه های اجتماعی دنیای
برقراری ارتباط مجازی را متحول کرده اند. شبکه اجتماعی متشکل ازافرادی است که به وسیله وابستگی های خاصی به یکدیگر مرتبط
شده اند. هرشبکه اجتماعی، فرهنگ ارتباطی خاص خود را دارد. آشنایی با ساختار و عملکرد این شبکه ها کمک بسیار زیادی به
کاربران می کند تا شبکه مورد نیاز خود را جستجو نموده و برای رسیدن به اهداف خود از این شبکه ها کمک بگیرند. کاربران در این
شبکه ها می توانند، نظرات، علاقه مندی ها و در یک کلام محتوا ایجاد و با دوستان و سایرین به اشتراک بگذارند.عوامل جذاب در
شبکه های اجتماعی گاهی باعث ربایش مخاطب به سوی آن شبکه می شود.شبکه اجتماعی ببو با "شعار بلاگ شوید، همیشه بلاگ
شوید" و شبکه اجتماعی چند زبانه بادو از جمله شبکه های اجتماعی هستند که شرایطی را فراهم می کنند تا افراد با ویژگی های مشابه
در گروه های مختلف بتوانند با هم ملاقات کنند. آشنایی با عملکرد و ساختار این شبکه ها می توانند راه های رسیدن به اهداف را برای
افراد آسانتر کنند.

کلیدواژه‌ها