فروش "محتوای آموزشی" جدیدترین شیوه درآمد زایی در اقتصاد رسانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده مسئول مکاتبات

چکیده

اصلی ترین سوالی که مقاله دنبال کرده است این است که رسانه های پیشرفته و کارتل های رسانه ای
علاوه بر آگهی، فروش خبر و عکس از چه روش دیگری برای درآمد زایی استفاده می کنند که می
توانند اینگونه رسانه های خود را توسعه دهند؟از سوی دیگر برای محقق این سوال نیز اهمیت داشت
که چه عاملی سبب می شود که خبرنگاران رسانه هایی مانند بی بی سی، سی ان ان ، رویترز ،
خبرگزاری فرانسه ، آسوشیتدپرس و مانند این ها از تخصص ها و ویژگی های برجسته ای نسبت به
دیگران برخوردار باشند؟
در میان سوال های فرعی که هسته اصلی انجام تحقیق را شکل می دادند می توان به این سوال
اشاره کرد:اساسا چه تفاوتی میان کلاس های آموزش ژورنالیسم، مدرسان و منابع آموزشی کشورمان با
اروپا و آمریکا وجود دارد؟ همچنین شیوه های جدید کسب درآمد از طریق فروش محتوا، برون سپاری
امر آموزش به هاب های بزرگ آموزشی و رسانه یی و تبدیل شدن آموزش رسانه یی به صنعتی نرم
افزاری در اقتصاد رسانه یی موضوعاتی هستند که در این مقاله به آن پرداخته می شود و علاوه بر بیان
تفاوت های شیوه های آموزش ژورنالیسم میان مراکز رسانه یی غربی و کشورما پیشنهاداتی هم که
برآمده از نتایج تجربی این پژوهش است برای بهبود امر آموزش و درآمد زایی در رسانه های داخلی
ارایه می شود.
آنچه که این مقاله به عنوان نتیجه به آن می پردازد نشان از آن دارد که رسانه های بزرگ و
اقتصادی جهان که در کار پژوهشی به عنوان کارتل های رسانه ای – اقتصادی از آن ها یاد شده
است شیوه های جدیدتری را برای کسب درآمد انتخاب کرده و شیوه هایی مانند آگهی های تجاری و
رپورتاژهای خبری را در کنار این شیوه های جدید استفاده می کنند. " فروش محتوای آموزشی"
همان شیوه ی جدید درآمدزایی رسانه هایی مانند رویترز، بی بی سی، تامسون،خبرگزاری فرانسه و
مانند اینهاست،شیوه ای که در سال های اخیر که امر آموزش و ژورنالیسم حرفه ای اهمیتی دوچندان
برای رسانه ها پیدا کرده است درآمدهای هنگفت میلیون دلاری را نصیب رسانه ها کرده است.

کلیدواژه‌ها