چالش‌های تعامل اجتماعی زنان ایرانی در فضای مجازی (از دید زنان فعال در فضای مجازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

آغاز هزارۀ سوم و انقلاب اطلاعات و دانش، نگرش جنسیتی و محدود ساختن حضور بر اساس جنسیت در فضای تعاملی، جامعۀ بشری را با چالش مواجه کرده است. رابطۀ کامپیوتری بین انسان‌ها روز به روز فراگیر‌تر می‌شود. کامپیوترها روز به روز از طریق شبکه‌های محلی، جهانی و نیز از طریق فناوری بی‌سیم به یکدیگر پیوند می‌خورند. فناوری‌های کامپیوتری امکان تعامل انسان-ماشین را به شکلی کاملاً جدید، بدیع و مهم‌تر از آن، امکان تعامل انسان-انسان در فضایی مجازی را فراهم می‌کنند.
زنان ایرانی نیز بر اساس آمارهای موجود روز به روز استقبال بیشتری از فرصت‌های ارتباطی موجود در این فضا می‌کندد که این امر می‌تواند به رشد و توسعۀ آنان کمک کند؛ اما با این حال نباید از چالش‌های موجود در فضای مجازی برای زنان غافل بود. در این پژوهش، چالش‌ها و آسیب‌های تعامل اجتماعی زنان در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفته است. روش مطالعه توصیفی مبتنی بر پیمایش است به این معنا که تعداد 102 نفر از زنان فعال در فضای مجازی به عنوان نمونه انتخاب شدند و ازطریق پرسشنامه، نظر‌های آنان جمع آوری شد. با توجه به یافته‌های تحقیق مشخص می‌شود که علاوه بر فرصت‌های موجود در اینترنت، تهدید‌هایی نیز در این فضا برای زنان وجود دارد که لازم است اطلاع رسانی و آموزش‌های کافی در این زمینه صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها