چالش های رسانه‌های سنتی و دیجیتال در حوزۀ دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

رسانه های سنتی از جمله تلویزیون و همچنین رسانه های نوین مانند اینترنت (سایت‌ها و بلاگ‌ها) نه تنها منعکس کنندۀ اتفاقاتی هستند که در جهان پیرامون رخ ‌ می‌دهد بلکه در امور دینی نیز می‌توانند یکی از مهم‌ترین و اثربخش‌ترین رسانه‌ها باشند. گردانندگان یک رسانۀ دینی باید خودشان را در مقبل خداوند مسئول بدانند و رساندن پیام‌های او را- به عنوان یک پیامبر و پیام‌آور-وظیفۀ خود بدانند.
مقالۀ حاضر تلاشی است پیرامون بررسی زسانه‌های سنتی و دیجیتال در حوزۀ دین و پیشرفت این وسایل بر اشاعۀ دین. برای رسیدن به این هدف در ابتدا به تعریف دین و رسانۀ دینی پرداخته شده و رسان. دینی در جامعۀ اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
در ادامه به رسانۀ سنتی مانند تلویزیون پرداخته شده است تلویزیون دینی، تأثیرات مثبت و منفی مناسک دینی از تلویزیون، برنامه‌های تلویزیون‌های دینی در کشورهای مسلمان، طروق مخاطب شناسی و در پایان این بخش تلویزیون از دیدگاه نظریه پردازان مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش بعدی به رسانۀ نوینی مانند اینترنت توجه شده است: اینترنت دینی، محتوای وبلاگ‌ها و سایت‌های مذهبی در ایران مورد توجه قرار گرفته، فرق آنلاین دین و دین آنلاین ذکر شده، عبادت آتلاین مورد بررسی قرار گرفته و در پایان این بخش نیز برای به تحلیل دین انلاین از دیدگاه نظریه‌پردازان پرداخته شده است.
در خاتمه پیشنهادهایی نیز برای پخش بهتر برنامه‌های دینی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها